Centralno grijanje

Današnji sistsemi grijanja doma i javnih prostora moraju osigurati 3 uvjeta:

  • ugodnost za boravak ljudi
  • dobar sistem upravljanja grijanjem
  • što manji troškovi režija i održavanja

Podno-grijanjeradijator_presjekDa bi to ispunili, moraju se dobro isprojektirati, kako ne bi bili nepotrebno veliki (i preskupi), odnosno preslabi. Loše posloženi sustavi centralnog grijanja za posljedicu imaju neugodne temperaturne uvjete i povećanu potrošnju energenata.

Dobar sistem grijanja znatno podiže kvalitetu življenja u domu. Loša rješenja i najljepše građevine čine neželjenima za boravak.

Cijevni razvodi se danas najčešće rade od posebnih kompozitnih, polimernih materijala. Alternativa su metalne cijevi, koje se sve manje koriste zbog vidnih nedostataka u odnosu na kompozitne (cijena, trajnost, higijena, jednostavnost  i niža cijena ugradnje).

Grijaća tijela, koje šire toplinu po prostorijama su sustavi podnog i zidnog grijanja, radijatori, razne vrste ventilokonvektora. Važno je da se postave na pogodna mjesta, s dobro odabranim toplinskim učinkom.

ZAŠTO JE DOBRO URADITI PROJEKAT GRIJANJA ZA PORODIČNU KUĆU ?

Kuća se obično pravi jednom u životu , a tako i instalacije centralnog grijanja (ako se radi centralno grijanje). Znači instalacije grijanja će trajati tridesetak ili više godina. Sva loša tehnička rješenja same instalacije kao i loša  izolacija objekta  će rezultirati povećanim troškovima grijanja cijeli životni vijek instalacije grijanja. Naravno obični građani to ne mogu ni prepoznati , oni vide da će  pred kraj zime faliti drva ili peleta i da treba kupiti . Godišnje se na  porodičnoj kući  uz adekvatnu izolaciju objekta i odgovarajuća tehnička rješenja instalacije grijanja može uštedjeti  cca 1-1,5 tona peleta. Kad se to sve izmnoži dobije se fina cifra ,   1,5×350 KM/tona peleta x 30 godina = 15.750 KM uštede. Zato je dobro uraditi projekat grijanja.